Υπηρεσία Email

Από wiki.datacenter.uoc.gr
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email που παρέχεται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι αρρηκτα συνδεδεμένη με την Καταχώρηση στην Υπηρεσία Καταλόγου του Ιδρύματος (LDAP). Αυτό σημαίνει ότι, κάθε μέλος της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης με επίσημη ιδιότητα είναι καταχωρημένο στον κατάλογο του Ιδρύματος.

Με την εγγραφή στον κατάλογο το κάθε μέλος του Ιδρύματος καθίσταται εν δυνάμει χρήστης όλων εκείνων των υπηρεσιών που παρέχονται κεντρικά, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ασύρματη πρόσβαση – wifi, το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο – vpn κλπ.


Καταχώρηση στην Υπηρεσία Καταλόγου

Η καταχώρηση χρηστών στην υπηρεσία καταλόγου γίνεται αυτόματα. Για το προσωπικό του Ιδρύματος τα στοιχεία καταχώρησης δίδονται από τα Γραφεία Προσωπικού, ενώ για τους φοιτητές δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων μέσω του Συστήματος των Γραμματειών.


Ονοματοδοσία

Για όλες αυτές τις υπηρεσίες καταλόγου η είσοδος για το προσωπικό του Ιδρύματος, ανεξαρτήτως ιδιότητας, γίνεται με ενιαίο τρόπο χρησιμοποιόντας ένα λογαριαμό της μορφής : <username>@uoc.gr ενώ για τους φοιτητές ακολουθείται διαφορετική ονοματοδοσία, ανάλογα με το Τμήμα που φοιτούν.


Τρόποι Παροχής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται μέσω των ακόλουθων τρόπων :

 • Τη διεπαφή διαδικτύου (web interface) στη διεύθυνση https://mail.uoc.gr/horde . Η διεπαφή βασίζεται στην πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού HORDE
 • #Λογισμικά-Πελάτες (email clients) όπως τα Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail, Microsoft Office Outlook, Apple Mail (για MacOS), Evolution (για GNOME/Linux) κλπ.

Όλοι οι τρόποι παροχής της υπηρεσίας χρησιμοποιούν διαδικτυακά πρωτόκολλα αλληλογραφίας και, μέσω αυτών, επικοινωνούν με το #Σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.


Σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Ένα σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποτελείται από μια σειρά προγραμμάτων που καλούνται διακομιστές, τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικά διαδικτυακά πρωτόκολλα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μέσω των διακομιστών καθίσταται δυνατή η αποστολή, η λήψη και η αποθήκευση των μηνυμάτων για κάθε χρήστη του συστήματος.


Διαδικτυακά Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας - Διακομιστές

Τα διαδικτυακά πρωτόκολλα αλληλογραφίας είναι :

 • Για αποστολή μηνυμάτων το Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 • Για λήψη μηνυμάτων το Internet Message Access Protocol (IMAP) και το Post Office Protocol (POP), επίσης γνωστό και ως POP3

Για την υποστήριξη των παραπάνω πρωτοκόλλων απαιτείται η ύπαρξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο οποίο λειτουργούν προγράμματα-διακομιστές για κάθε υποστηριζόμενο πρωτόκολλο.

Στην τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κρήτης υποστηρίζονται ΜΟΝΟ τα SMTP και IMAP μέσω των διακομιστών:

 • Διακομιστής imap: imap.uoc.gr
 • Διακομιστής smtp: mta.uoc.gr

Το πρωτόκολλο POP3 ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πολλοί πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Yahoo, Gmail, Hotmail/Outlook) δίνουν τη δυνατότητα ανάγνωσης αλληλογραφίας διακομιστών άλλων συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω του πρωτοκόλλου POP3. Στην τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας αυτό δεν είναι δυνατό.

Διακομιστές Αλληλογραφίας για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι διακομιστές για το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι :

 • Διακομιστής imap: imap.uoc.gr
 • Διακομιστής smtp: mta.uoc.gr

Δεν υποστηρίζεται διακομιστής για POP3


Λογισμικά-Πελάτες

Τα λογισμικά-πελάτες εγκαθίστανται όπως κάθε άλλη εφαρμογή σε έναν υπολογιστή και έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με περισσότερους από έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε ένα ή περισσότερα συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όμως για τη σύνδεση σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις.

Επίσης δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης της αλληλογραφίας στον τοπικό δίσκο του χρήστη, ώστε να είναι προσβάσιμη ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο.


Οδηγίες Ρύθμισης Λογισμικών-Πελατών

Οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στα λογισμικά πελάτες είναι:

 • Λογαριασμός αλληλογραφίας / Username : <username>@uoc.gr για το προσωπικό ή, αν πρόκειται για φοιτητή, όποια διεύθυνση έχει δοθεί από το Τμήμα του. Προσοχή! Απαιτείται η δήλωση ολόκληρης της διεύθυνηση, όχι μόνο του <username>
 • Εισερχόμενη Αλληλογραφία:
  • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας / Incoming Mail Server : imap.uoc.gr
  • Τύπος : IMAP
  • Θύρα/Port : 143
  • Ασφάλεια /Connection Security: SΤΑΡΤTLS ή SSL/TLS
  • Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας/ Authentication Method: Κανονικός Κωδικός / Normal Password
 • Εξερχόμενη Αλληλογραφία:
  • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας / Outgoing Mail Server : mta.uoc.gr
  • Τύπος : SMTP
  • Θύρα/Port : 25
  • Ασφάλεια /Connection Security: SΤΑΡΤTLS ή SSL/TLS
  • Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας/ Authentication Method: Κανονικός Κωδικός / Normal Password


Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία – SPAM

Για τον έλεγχο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας υπάρχει ειδικό φίλτρο, το οποίο είναι ενεργοποιημένο για όλους τους χρήστες. Το φίλτρο ελέγχει αυτόματα την εισερχόμενη αλληλογραφία πριν παραδοθεί στο χρήστη και τη βαθμολογεί σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία που λαμβάνει κάθε μήνυμα είναι εκείνη που καταδεικνύει αν είναι ανεπιθύμητο ή όχι. Σε περίπτωση που η βαθμολογία είναι υψηλή το μήνυμα φτάνει στον παραλήπτη έχοντας ειδική σήμανση στην έναρξη του θέματος (subject) :

"****SPAM(xx.x)****" ή "SPF ****SPAM(xx.x)****"

και ακολουθεί το θέμα που είχε αρχικά το μήνυμα, π.χ.:

"****SPAM(24.5)**** Ladies Watches"

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλειοθήκη