Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Υπηρεσία Email"

Από wiki.datacenter.uoc.gr
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σύνδεση μέσω Εφαρμογής - Email Client)
(38 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +
[[Category:mailservice|1|]]
 +
<table width="650px"><tr><td>
 
== Εισαγωγή ==
 
== Εισαγωγή ==
  
Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email που παρέχεται κεντρικά από το [http://www.uoc.gr Πανεπιστήμιο Κρήτης] είναι αρρηκτα συνδεδεμένη με την [[Καταχώρηση στην Υπηρεσία Καταλόγου]] του Ιδρύματος (LDAP). Αυτό σημαίνει ότι, κάθε μέλος της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης με επίσημη ιδιότητα είναι καταχωρημένο στον κατάλογο του Ιδρύματος.
+
Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email που παρέχεται κεντρικά από το [http://www.uoc.gr Πανεπιστήμιο Κρήτης] είναι αρρηκτα συνδεδεμένη με την [[#Καταχώρηση στην Υπηρεσία Καταλόγου]] του Ιδρύματος (LDAP). Αυτό σημαίνει ότι, κάθε μέλος της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης με επίσημη ιδιότητα είναι καταχωρημένο στον κατάλογο του Ιδρύματος.
  
 
Με την εγγραφή στον κατάλογο το κάθε μέλος του Ιδρύματος καθίσταται εν δυνάμει χρήστης όλων εκείνων των υπηρεσιών που παρέχονται κεντρικά, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ασύρματη πρόσβαση – wifi, το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο – vpn κλπ.
 
Με την εγγραφή στον κατάλογο το κάθε μέλος του Ιδρύματος καθίσταται εν δυνάμει χρήστης όλων εκείνων των υπηρεσιών που παρέχονται κεντρικά, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ασύρματη πρόσβαση – wifi, το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο – vpn κλπ.
  
Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν εναλλακτικά συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πέραν της κεντρικής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος. Για τα συστήματα αυτά έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας τους και η εξυπηρέτηση των χρηστών ΜΟΝΟ από την κεντρική υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πρβλ. [[#Μεταφερόμενοι Λογαριασμοί Χρηστών και Εναλλακτικές Διευθύνσεις]] ).
+
Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν εναλλακτικά συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πέραν της κεντρικής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος. Για τα συστήματα αυτά έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας τους και η εξυπηρέτηση των χρηστών ΜΟΝΟ από την κεντρική υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -πρβλ. [[#Μεταφορά Yπηρεσίας Email από Υπάρχοντα Συστήματα και Εναλλακτικές Διευθύνσεις]].
 +
 
  
  
Γραμμή 22: Γραμμή 25:
  
  
=== Τρόποι Παροχής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ===
+
=== Πρόσβαση στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ===
  
Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται μέσω των ακόλουθων τρόπων :
+
Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι προσβάσιμη μέσω των ακόλουθων τρόπων :
* Τη διεπαφή διαδικτύου (web interface) στη διεύθυνση https://mail.uoc.gr/horde . Η διεπαφή βασίζεται στην πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού [http://www.horde.org/ HORDE]
+
* [[#Σύνδεση μέσω Διαδικτύου - WebMail]] στη διεύθυνση https://mail.uoc.gr/horde . Η σύνδεση βασίζεται στην πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού [http://www.horde.org/ HORDE].
* [[#Λογισμικά-Πελάτες]] (email clients) όπως τα Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail, Microsoft Office Outlook,  Apple Mail (για MacOS), Evolution (για GNOME/Linux) κλπ. Για τη χρήση των email-clients αντατρέξτε στις [[#Οδηγίες Ρύθμισης Λογισμικών-Πελατών]]
+
* [[#Σύνδεση μέσω Εφαρμογής - Email Client]] όπως τα Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail, Microsoft Office Outlook,  Apple Mail (για MacOS), Evolution (για GNOME/Linux) κλπ.
  
Όλοι οι τρόποι παροχής της υπηρεσίας χρησιμοποιούν διαδικτυακά πρωτόκολλα αλληλογραφίας και, μέσω αυτών, επικοινωνούν με το [[#Σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας]].  
+
Όλοι οι τρόποι πρόσβασης χρησιμοποιούν διαδικτυακά πρωτόκολλα αλληλογραφίας και, μέσω αυτών, επικοινωνούν με το [[#Σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης]].
  
  
  
== Σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας ==
+
== Σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ==
  
Ένα σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποτελείται από μια σειρά προγραμμάτων που καλούνται διακομιστές, τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικά διαδικτυακά πρωτόκολλα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μέσω των διακομιστών καθίσταται δυνατή η αποστολή, η λήψη και η αποθήκευση των μηνυμάτων για κάθε χρήστη του συστήματος.
+
Ένα σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποτελείται από μια σειρά προγραμμάτων που καλούνται διακομιστές, τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικά διαδικτυακά πρωτόκολλα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μέσω των διακομιστών καθίσταται δυνατή η αποστολή, η λήψη και η αποθήκευση των μηνυμάτων για κάθε χρήστη του συστήματος. Οι διακομιστές για το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι :
  
 +
* Διακομιστής imap: '''imap.uoc.gr'''
 +
* Διακομιστής smtp: '''mta.uoc.gr'''
  
 +
'''Δεν υποστηρίζεται διακομιστής για POP3'''
  
=== Διαδικτυακά Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας - Διακομιστές ===
 
  
Τα διαδικτυακά πρωτόκολλα αλληλογραφίας είναι :
+
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πολλοί πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Yahoo, Gmail, Hotmail/Outlook) δίνουν τη δυνατότητα ανάγνωσης αλληλογραφίας διακομιστών άλλων συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω του πρωτοκόλλου POP3. '''Στην τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας αυτό δεν είναι δυνατό.'''
  
* Για αποστολή μηνυμάτων το Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 
* Για λήψη μηνυμάτων το Internet Message Access Protocol (IMAP) και το Post Office Protocol (POP), επίσης γνωστό και ως POP3
 
  
Για την υποστήριξη των παραπάνω πρωτοκόλλων απαιτείται η ύπαρξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο οποίο λειτουργούν προγράμματα-διακομιστές για κάθε υποστηριζόμενο πρωτόκολλο.
 
  
Στην τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κρήτης υποστηρίζονται ΜΟΝΟ τα SMTP και IMAP μέσω των διακομιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
+
==== Όρια Χρήσης και Καλής Λειτουργίας ====
  
 +
Για λόγους διατήρησης της καλής λειτουργίας, της ασφάλειας και της διασφάλισης της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας, έχουν οριστεί όρια χρήσης της υπηρεσίας τα οποία εφαρμόζονται αυτόματα. Τα όρια χρήσης είναι :
  
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πολλοί πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Yahoo, Gmail, Hotmail/Outlook) δίνουν τη δυνατότητα ανάγνωσης αλληλογραφίας διακομιστών άλλων συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω του πρωτοκόλλου POP3. '''Στην τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας αυτό δεν είναι δυνατό.'''
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Όριο Χρήσης !! Τιμή
 +
|-
 +
| Μέγιστο μέγεθος γραμματοκιβωτίου || 10Gb
 +
|-
 +
| Μέγιστο μέγεθος εξερχόμενων μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων αρχείων  || 12Mb
 +
|-
 +
| Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά εξερχόμενο μήνυμα μέσω Webmail || 320
 +
|-
 +
| Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά ημέρα μέσω Webmail  || 600
 +
|-
 +
| Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά εξερχόμενο μήνυμα/ημέρα με χρήση SMTP-AUTH εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου Κρήτης || 100
 +
|}
  
  
 +
''Σημείωση:''
 +
Για την αποφυγή απόρριψης του μηνύματος σας κατά την παραλαβή απο εξωτερικούς διακομιστές αλληλογραφίας, συνιστάται η αποστολή μηνυμάτων σε αριθμό μικρότερο απο 100 παραλήπτες.
 +
Τα παραπάνω όρια λειτουργίας είναι καθολικά. Σε περίπτωση ανάγκης εξαίρεσης/αύξησης ενός ή παραπάνω ορίων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την διεύθυνση helpdesk@uoc.gr αναφέροντας το αίτημα σας.
 +
Δύναται η αναπροσαρμογή των παραπάνω ορίων ανάλογα τις απαιτήσεις ασφάλειας και τήρησης της διαθεσιμότητας των συστημάτων, καθώς και τις ανάγκες λειτουργικότητας των χρηστών.
  
=== Διακομιστές Αλληλογραφίας για το Πανεπιστήμιο Κρήτης ===
 
  
Οι διακομιστές για το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι :
 
  
* Διακομιστής imap: '''imap.uoc.gr'''
+
==== Προστασία απο Ιούς ====
* Διακομιστής smtp: '''mta.uoc.gr'''
+
  
'''Δεν υποστηρίζεται διακομιστής για POP3'''
+
Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζει αυτόματο έλεγχο των εισερχομένων/εξερχομένων μηνυμάτων για ιούς, με καθημερινή ενημέρωση για νέους ιούς.
 
+
 
+
 
+
=== Χαρακτηριστικά στοιχεία λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ===
+
  
  
  
<!-- draft
+
==== Φίλτρα Μηνυμάτων ====
==== Κεντρικοποιημένα φίλτρα ====
+
  
Δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της υπηρεσίας για την δημιουργία/επεξεργασία κεντρικοποιημένων φίλτρων, μέσω του περιβάλλοντος Webmail. Τα φίλτρα ορίζονται στο διαδικτυακό περιβάλλον του Webmail και ισχυούν κεντρικά,
+
Οι χρήστες της υπηρεσίας να δημιουργήσουν φίλτρα μηνυμάτων, με τη [[#Σύνδεση μέσω Διαδικτύου - WebMail]]. Τα φίλτρα ορίζονται στο διαδικτυακό περιβάλλον του Webmail και ισχυούν κεντρικά, χωρίς να χρειάζεται ο ορισμός επιπλέον φίλτρων σε άλλη [[#Σύνδεση μέσω Εφαρμογής - Email Client]]. Τα φίλτρα μηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθούν για:
χωρίς να χρειάζεται ο ορισμός νέων φίλτρων σε ενδεχόμενη χρήση άλλου τύπου Λογισμικα-Πελάτες.  
+
 
* Προώθηση αλληλογραφίας σε εναλλακτική διεύθυνση (Forward).
 
* Προώθηση αλληλογραφίας σε εναλλακτική διεύθυνση (Forward).
 
* Ορισμός μηνύματος ενημέρωσης απουσίας (Vacation)
 
* Ορισμός μηνύματος ενημέρωσης απουσίας (Vacation)
 
* Ορισμός λίστών ανεπιθύμητων/επιτρεπόμενων διευθύνσεων (Blacklist/Whitelist).
 
* Ορισμός λίστών ανεπιθύμητων/επιτρεπόμενων διευθύνσεων (Blacklist/Whitelist).
* Σύνθετα φίλτρα.
 
-->
 
 
 
 
==== Όρια χρήσης - καλής λειτουργίας ====
 
 
Για λόγους διατήρησης της καλής λειτουργίας, της ασφάλειας και της διασφάλισης της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας, έχουν όριστει όρια χρήσης της υπηρεσίας τα οποία εφαρμόζονται αυτόματα.
 
* Μέγιστο μέγεθος γραμματοκιβωτίου : 10Gb
 
* Μέγιστο μέγεθος εξερχόμενων μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συννημένων αρχείων: 12 Mb
 
* Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά μήνυμα μέσω Webmail: 320
 
* Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά ημέρα μέσω Webmail: 600
 
* Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά μήνυμα/ημέρα μέσω εναλλακτικού λογισμικού-πελάτη και εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου Κρήτης: -
 
* Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά μήνυμα/ημέρα με χρήση SMTP-AUTH εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου Κρήτης: 100
 
 
''Σημείωσεις
 
- Για την αποφυγή απόρριψης του μηνύματος σας κατά την παραλλαβή απο εξωτερίκους διακομιστές αλληλογραφίας, συνιστάται η αποφυγή αποστολής μηνυμάτων σε αριθμό μεγαλύτερο απο 100 παραλήπτες.
 
- Τα παραπάνω όρια λειτουργίας είναι καθολικά. Σε περίπτωση ανάγκης εξαίρεσης/αύξησης ενός ή παραπάνω ορίων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την διεύθυνση helpdesk@uoc.gr αναφέροντας το αίτημα σας.
 
Δύναται η αναπροσαρμογή των παραπάνω ορίων ανάλογα τις απαιτήσεις ασφάλειας και τήρησης της διαθεσιμότητας των συστημάτων και τις ανάγκες λειτουργικότητας των χρηστών.
 
 
==== Προστασία απο ιούς ====
 
 
Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζει αυτόματο έλεγχο των εισερχομένων/εξερχομένων μηνυμάτων για ιούς, με καθημερινή ενημέρωση για νέους ιούς.
 
  
  
Γραμμή 105: Γραμμή 94:
 
==== Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία – SPAM ====
 
==== Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία – SPAM ====
  
Για τον έλεγχο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας υπάρχει ειδικό φίλτρο, το οποίο είναι ενεργοποιημένο για όλους τους χρήστες. Το φίλτρο ελέγχει αυτόματα την εισερχόμενη αλληλογραφία πριν παραδοθεί στο χρήστη και τη βαθμολογεί σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία που λαμβάνει κάθε μήνυμα είναι εκείνη που καταδεικνύει αν είναι ανεπιθύμητο ή όχι. Σε περίπτωση που η βαθμολογία είναι υψηλή το μήνυμα φτάνει στον παραλήπτη έχοντας ειδική σήμανση στην έναρξη του θέματος (subject) :
+
Πέρα από [[#Φίλτρα Μηνυμάτων]] που μπορεί να ορίσει ο χρήστης, για τον έλεγχο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας υπάρχει ειδικό φίλτρο, το οποίο είναι ενεργοποιημένο για όλους τους χρήστες. Το φίλτρο ελέγχει αυτόματα την εισερχόμενη αλληλογραφία πριν παραδοθεί στο χρήστη και τη βαθμολογεί σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία που λαμβάνει κάθε μήνυμα είναι εκείνη που καταδεικνύει αν είναι ανεπιθύμητο ή όχι. Σε περίπτωση που η βαθμολογία είναι υψηλή το μήνυμα φτάνει στον παραλήπτη έχοντας ειδική σήμανση στην έναρξη του θέματος (subject) και κάτω απο τον φάκελο Spam :
  
 
"****SPAM(xx.x)****" ή "SPF ****SPAM(xx.x)****"
 
"****SPAM(xx.x)****" ή "SPF ****SPAM(xx.x)****"
Γραμμή 115: Γραμμή 104:
  
  
== Λογισμικά-Πελάτες ==
+
==== Μεταφορά Yπηρεσίας Email από Υπάρχοντα Συστήματα και Εναλλακτικές Διευθύνσεις ====
  
Τα λογισμικά-πελάτες εγκαθίστανται όπως κάθε άλλη εφαρμογή σε έναν υπολογιστή και έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με περισσότερους από έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε ένα ή περισσότερα συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όμως για τη σύνδεση σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις.
+
Για τους λογαριασμούς που μεταφέρονται από τα υπάρχοντα συστήματα στο κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ισχύουν τα εξής :
  
Επίσης δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης της αλληλογραφίας στον τοπικό δίσκο του χρήστη, ώστε να είναι προσβάσιμη ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο.
+
* Έχει γίνει για κάθε χρήστη η [[#Καταχώρηση στην Υπηρεσία Καταλόγου]]. Κατά την καταχώρηση των στοιχείων στον κατάλογο, δηλώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χαρακτηρίζει τον κάθε χρήστη, με συγκεκριμένη [[#Ονοματοδοσία]].
 +
* Εάν ο χρήστης ανήκει στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, η καταχωρούμενη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι εκείνη του κεντρικού συστήματος. Για μην υπάρξει πρόβλημα η παλαιά διεύθυνση του χρήστη δηλώνεται επίσης στον κατάλογο ως εναλλακτική ή ψευδώνυμη διεύθυνση  (alias). '''ΠΡΟΣΟΧΗ! η εναλλακτική διεύθυνση λειτουργεί σαν ψευδώνυμο και μόνο και όχι σαν διαφορετικό γραμματοκιβώτιο.'''
 +
* Το γραμματοκιβώτιο του χρήστη είναι ένα και μοναδικό και εξυπηρετεί, τόσο την τη διεύθυνσή του στο κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όσο και τις ψευδώνυμες διευθύνσεις. Η αλληλογραφία που αποστέλλεται στη ψευδώνυμη διεύθυνση καταλήγει κανονικά στο γραμματοκιβώτιο.
 +
* Κατά τη σύνδεση του χρήστη στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει μόνο η διεύθυνση του κεντρικού συστήματος. Στην περίπτωση που έχουμε [[#Σύνδεση μέσω Εφαρμογής - Email Client]], αυτή γίνεται ΜΟΝΟ για τη διεύθυνση του κεντρικού συστήματος και όχι για τις ψευδώνυμες διευθύνσεις. 
 +
* Η αλληλογραφία που ήταν αποθηκευμένη στο εναλλακτικό σύστημα, μεταφέρεται στο κεντρικό σύστημα και διατηρείται η δομή που είχε, αποθηκεύεται δε σε ένα φάκελο με την ένδειξη "old-server" ή "old-server-2".
 +
 
 +
''Για παράδειγμα, έστω ο χρήστης Dummy User που είχε τη διεύθυνση Dummy_User@campus.uoc.gr και μεταφέρεται στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου με όνομα dummyuser και νέα διεύθυνση dummyuser@uoc.gr . Αυτός έχει πια μόνο ένα πραγματικό γραμματοκιβώτιο που δέχεται την αλληλογραφία του, είτε έχει αποσταλεί στο  dummyuser@uoc.gr είτε στο Dummy_User@campus.uoc.gr . Κατά τη λήψη μηνυμάτων, όλα συγκεντρώνονται στον ίδιο φάκελο Εισερχομένων/Inbox του λογαριασμού dummyuser@uoc.gr , τον οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης κατά τη σύνδεσή του με την υπηρεσία. Τα μηνύματα του Dummy_User@campus.uoc.gr που υπήρχαν στο εναλλακτικό σύστημα αλληλογραφίσε πριν τη μεταφορά, βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα φάκελο του νέου γραμματοκιβωτίου με σήμανση "old-server-2". ''
  
 +
== Σύνδεση μέσω Εφαρμογής - Email Client ==
  
 +
Η σύνδεση μέσω εφαρμογής απαιτεί την εγκατάσταση της εφαρμογής σε έναν υπολογιστή. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να συνδέενται με περισσότερους από έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε ένα ή περισσότερα συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όμως για τη σύνδεση σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις.
  
=== Οδηγίες Ρύθμισης Λογισμικών-Πελατών ===
+
Επίσης η σύνδεση μέσω εφαρμογής δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης της αλληλογραφίας στον τοπικό δίσκο του χρήστη, ώστε να είναι προσβάσιμη ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο.
  
Οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στα λογισμικά πελάτες είναι:
+
Οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην εφαρμογή είναι:
  
 
* Λογαριασμός αλληλογραφίας / Username : <username>@uoc.gr για το προσωπικό ή, αν πρόκειται για φοιτητή, όποια διεύθυνση έχει δοθεί από το Τμήμα του. '''Προσοχή! Απαιτείται η δήλωση ολόκληρης της διεύθυνηση, όχι μόνο του <username>'''
 
* Λογαριασμός αλληλογραφίας / Username : <username>@uoc.gr για το προσωπικό ή, αν πρόκειται για φοιτητή, όποια διεύθυνση έχει δοθεί από το Τμήμα του. '''Προσοχή! Απαιτείται η δήλωση ολόκληρης της διεύθυνηση, όχι μόνο του <username>'''
Γραμμή 133: Γραμμή 130:
 
**  Τύπος : IMAP
 
**  Τύπος : IMAP
 
**  Θύρα/Port : 143
 
**  Θύρα/Port : 143
**  Ασφάλεια /Connection Security: SΤΑΡΤTLS ή SSL/TLS
+
**  Ασφάλεια /Connection Security: SΤΑRΤTLS ή SSL/TLS
 
**  Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας/ Authentication Method: Κανονικός Κωδικός / Normal Password
 
**  Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας/ Authentication Method: Κανονικός Κωδικός / Normal Password
  
Γραμμή 139: Γραμμή 136:
 
**  Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας / Outgoing Mail Server : mta.uoc.gr
 
**  Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας / Outgoing Mail Server : mta.uoc.gr
 
**  Τύπος : SMTP
 
**  Τύπος : SMTP
**  Θύρα/Port : 25
+
**  Θύρα/Port : 25 ή 587
**  Ασφάλεια /Connection Security: SΤΑΡΤTLS ή SSL/TLS
+
**  Ασφάλεια /Connection Security: SΤΑRΤTLS ή SSL/TLS
 
**  Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας/ Authentication Method: Κανονικός Κωδικός / Normal Password
 
**  Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας/ Authentication Method: Κανονικός Κωδικός / Normal Password
  
 
+
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις αναλυτικά για τις εφαρμογές:
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις αναλυτικά για :
+
  
 
==== [[Evolution]] ====
 
==== [[Evolution]] ====
 +
==== [[MacOS Mail]] ====
 +
==== [[Outlook]] ====
 
==== [[Thunderbird]] ====
 
==== [[Thunderbird]] ====
 +
==== [[Windows Live Mail]] ====
 +
.
  
 +
== Σύνδεση μέσω Διαδικτύου - WebMail ==
  
 +
Χρησιμοποιώντας τη Διεπαφή Διαδικτύου - Web Mail οι χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να διαβάσουν και να στείλουν μηνύματα άμεσα, μέσω του διαδικτύου, όπου κι αν βρίσκονται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής [http://www.horde.org/ HORDE], η οποία έχει παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  
== Μεταφερόμενοι Λογαριασμοί Χρηστών και Εναλλακτικές Διευθύνσεις ==
+
Από το περιβάλλον της διαδικτυακής εφαρμογής είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη καθώς δεν απαιτείται άλλο λογισμικό παρά μόνο η χρήση φυλλομετριτή - browser. Αυτός ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για μετακινούμενους χρήστες.
  
Για τους λογαριασμούς που μεταφέρονται από τα εναλλακτικά συστήματα στο κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ισχύουν τα εξής :
+
Η εφαρμογή προσπελαύνεται στη διεύθυνση:  https://mail.uoc.gr/horde  Παρακάτω μπορείτε να βρείτε βασικές οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της διεπαφής:  
  
* Έχει γίνει για κάθε χρήστη η [[#Καταχώρηση στην Υπηρεσία Καταλόγου]]. Κατά την καταχώρηση των στοιχείων στον κατάλογο, δηλώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χαρακτηρίζει τον κάθε χρήτη, με συγκεκριμένη [[#Ονοματοδοσία]].
+
==== [[Horde]] ====
* Εάν ο χρήστης ανήκει στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, η καταχωρούμενη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι εκείνη του κεντρικού συστήματος. Για μην υπάρξει πρόβλημα η παλαιά διεύθυνση του χρήστη δηλώνεται επίσης στον κατάλογο ως εναλλακτική ή ψευδώνυμη διεύθυνση  (alias). '''ΠΡΟΣΟΧΗ! η εναλλακτική διεύθυνση λειτουργεί σαν ψευδώνυμο και μόνο και όχι σαν διαφορετικό γραμματοκιβώτιο.'''
+
* Το γραμματοκιβώτιο του χρήστη είναι ένα και μοναδικό και εξυπηρετεί, τόσο την τη διεύθυνσή του στο κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όσο και τις ψευδώνυμες διευθύνσεις. Η αλληλογραφία που αποστέλλεται στη ψευδώνυμη διεύθυνση καταλήγει κανονικά στο γραμματοκιβώτιο.
+
* Κατά τη σύνδεση του χρήστη στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει μόνο η διεύθυνση του κεντρικού συστήματος. Στην περίπτωση σύνδεσης με [[#Λογισμικά-Πελάτες]], η σύνδεση γίνεται ΜΟΝΟ για τη διεύθυνση του κεντρικού συστήματος και όχι για τις ψευδώνυμες διευθύνσεις. 
+
* Η αλληλογραφία που ήταν αποθηκευμένη στο εναλλακτικό σύστημα, μεταφέρεται στο κεντρικό σύστημα και διατηρείται η δομή που είχε, αποθηκεύεται δε σε ένα φάκελο με την ένδειξη "old-server" ή "old-server-2".
+
  
 +
== Συχνές Ερωτήσεις - FAQs ==
  
 +
Εάν δεν έχετε καλύφθεί ή η υπηρεσία Email δεν παρέχεται όπως περιγράφεται πιο πάνω, μπορείτε να ανατρέξετε στις
 +
σελίδες με [[Συχνές Ερωτήσεις - FAQs]].
  
''Για παράδειγμα, έστω ο χρήστης Dummy User που είχε τη διεύθυνση Dummy_User@campus.uoc.gr και μεταφέρεται στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου με όνομα dummyuser και νέα διεύθυνση dummyuser@uoc.gr . Αυτός έχει πια μόνο ένα πραγματικό γραμματοκιβώτιο που δέχεται την αλληλογραφία του, είτε έχει αποσταλεί στο  dummyuser@uoc.gr είτε στο Dummy_User@campus.uoc.gr . Κατά τη λήψη μηνυμάτων, όλα συγκεντρώνονται στον ίδιο φάκελο Εισερχομένων/Inbox του λογαριασμού dummyuser@uoc.gr , τον οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης κατά τη σύνδεσή του με την υπηρεσία. Τα μηνύματα του Dummy_User@campus.uoc.gr που υπήρχαν στο εναλλακτικό σύστημα αλληλογραφίσε πριν τη μεταφορά, βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα φάκελο του νέου γραμματοκιβωτίου με σήμανση "old-server-2". ''
+
 
 +
</td></tr></table>

Αναθεώρηση της 07:42, 29 Ιουνίου 2017

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email που παρέχεται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι αρρηκτα συνδεδεμένη με την #Καταχώρηση στην Υπηρεσία Καταλόγου του Ιδρύματος (LDAP). Αυτό σημαίνει ότι, κάθε μέλος της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης με επίσημη ιδιότητα είναι καταχωρημένο στον κατάλογο του Ιδρύματος.

Με την εγγραφή στον κατάλογο το κάθε μέλος του Ιδρύματος καθίσταται εν δυνάμει χρήστης όλων εκείνων των υπηρεσιών που παρέχονται κεντρικά, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ασύρματη πρόσβαση – wifi, το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο – vpn κλπ.

Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν εναλλακτικά συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πέραν της κεντρικής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος. Για τα συστήματα αυτά έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας τους και η εξυπηρέτηση των χρηστών ΜΟΝΟ από την κεντρική υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -πρβλ. #Μεταφορά Yπηρεσίας Email από Υπάρχοντα Συστήματα και Εναλλακτικές Διευθύνσεις.


Καταχώρηση στην Υπηρεσία Καταλόγου

Η καταχώρηση χρηστών στην υπηρεσία καταλόγου γίνεται αυτόματα. Για το προσωπικό του Ιδρύματος τα στοιχεία καταχώρησης δίδονται από τα Γραφεία Προσωπικού, ενώ για τους φοιτητές δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων μέσω του Συστήματος των Γραμματειών.


Ονοματοδοσία

Για όλες αυτές τις υπηρεσίες καταλόγου η είσοδος για το προσωπικό του Ιδρύματος, ανεξαρτήτως ιδιότητας, γίνεται με ενιαίο τρόπο χρησιμοποιόντας ένα λογαριαμό της μορφής : <username>@uoc.gr ενώ για τους φοιτητές ακολουθείται διαφορετική ονοματοδοσία, ανάλογα με το Τμήμα που φοιτούν.


Πρόσβαση στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι προσβάσιμη μέσω των ακόλουθων τρόπων :

Όλοι οι τρόποι πρόσβασης χρησιμοποιούν διαδικτυακά πρωτόκολλα αλληλογραφίας και, μέσω αυτών, επικοινωνούν με το #Σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ένα σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποτελείται από μια σειρά προγραμμάτων που καλούνται διακομιστές, τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικά διαδικτυακά πρωτόκολλα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μέσω των διακομιστών καθίσταται δυνατή η αποστολή, η λήψη και η αποθήκευση των μηνυμάτων για κάθε χρήστη του συστήματος. Οι διακομιστές για το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι :

 • Διακομιστής imap: imap.uoc.gr
 • Διακομιστής smtp: mta.uoc.gr

Δεν υποστηρίζεται διακομιστής για POP3


ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πολλοί πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Yahoo, Gmail, Hotmail/Outlook) δίνουν τη δυνατότητα ανάγνωσης αλληλογραφίας διακομιστών άλλων συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέσω του πρωτοκόλλου POP3. Στην τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας αυτό δεν είναι δυνατό.


Όρια Χρήσης και Καλής Λειτουργίας

Για λόγους διατήρησης της καλής λειτουργίας, της ασφάλειας και της διασφάλισης της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας, έχουν οριστεί όρια χρήσης της υπηρεσίας τα οποία εφαρμόζονται αυτόματα. Τα όρια χρήσης είναι :

Όριο Χρήσης Τιμή
Μέγιστο μέγεθος γραμματοκιβωτίου 10Gb
Μέγιστο μέγεθος εξερχόμενων μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων αρχείων 12Mb
Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά εξερχόμενο μήνυμα μέσω Webmail 320
Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά ημέρα μέσω Webmail 600
Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά εξερχόμενο μήνυμα/ημέρα με χρήση SMTP-AUTH εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου Κρήτης 100


Σημείωση: Για την αποφυγή απόρριψης του μηνύματος σας κατά την παραλαβή απο εξωτερικούς διακομιστές αλληλογραφίας, συνιστάται η αποστολή μηνυμάτων σε αριθμό μικρότερο απο 100 παραλήπτες. Τα παραπάνω όρια λειτουργίας είναι καθολικά. Σε περίπτωση ανάγκης εξαίρεσης/αύξησης ενός ή παραπάνω ορίων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την διεύθυνση helpdesk@uoc.gr αναφέροντας το αίτημα σας. Δύναται η αναπροσαρμογή των παραπάνω ορίων ανάλογα τις απαιτήσεις ασφάλειας και τήρησης της διαθεσιμότητας των συστημάτων, καθώς και τις ανάγκες λειτουργικότητας των χρηστών.


Προστασία απο Ιούς

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζει αυτόματο έλεγχο των εισερχομένων/εξερχομένων μηνυμάτων για ιούς, με καθημερινή ενημέρωση για νέους ιούς.


Φίλτρα Μηνυμάτων

Οι χρήστες της υπηρεσίας να δημιουργήσουν φίλτρα μηνυμάτων, με τη #Σύνδεση μέσω Διαδικτύου - WebMail. Τα φίλτρα ορίζονται στο διαδικτυακό περιβάλλον του Webmail και ισχυούν κεντρικά, χωρίς να χρειάζεται ο ορισμός επιπλέον φίλτρων σε άλλη #Σύνδεση μέσω Εφαρμογής - Email Client. Τα φίλτρα μηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθούν για:

 • Προώθηση αλληλογραφίας σε εναλλακτική διεύθυνση (Forward).
 • Ορισμός μηνύματος ενημέρωσης απουσίας (Vacation)
 • Ορισμός λίστών ανεπιθύμητων/επιτρεπόμενων διευθύνσεων (Blacklist/Whitelist).


Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία – SPAM

Πέρα από #Φίλτρα Μηνυμάτων που μπορεί να ορίσει ο χρήστης, για τον έλεγχο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας υπάρχει ειδικό φίλτρο, το οποίο είναι ενεργοποιημένο για όλους τους χρήστες. Το φίλτρο ελέγχει αυτόματα την εισερχόμενη αλληλογραφία πριν παραδοθεί στο χρήστη και τη βαθμολογεί σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία που λαμβάνει κάθε μήνυμα είναι εκείνη που καταδεικνύει αν είναι ανεπιθύμητο ή όχι. Σε περίπτωση που η βαθμολογία είναι υψηλή το μήνυμα φτάνει στον παραλήπτη έχοντας ειδική σήμανση στην έναρξη του θέματος (subject) και κάτω απο τον φάκελο Spam :

"****SPAM(xx.x)****" ή "SPF ****SPAM(xx.x)****"

και ακολουθεί το θέμα που είχε αρχικά το μήνυμα, π.χ.:

****SPAM(24.5)**** Ladies Watches...


Μεταφορά Yπηρεσίας Email από Υπάρχοντα Συστήματα και Εναλλακτικές Διευθύνσεις

Για τους λογαριασμούς που μεταφέρονται από τα υπάρχοντα συστήματα στο κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ισχύουν τα εξής :

 • Έχει γίνει για κάθε χρήστη η #Καταχώρηση στην Υπηρεσία Καταλόγου. Κατά την καταχώρηση των στοιχείων στον κατάλογο, δηλώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χαρακτηρίζει τον κάθε χρήστη, με συγκεκριμένη #Ονοματοδοσία.
 • Εάν ο χρήστης ανήκει στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, η καταχωρούμενη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι εκείνη του κεντρικού συστήματος. Για μην υπάρξει πρόβλημα η παλαιά διεύθυνση του χρήστη δηλώνεται επίσης στον κατάλογο ως εναλλακτική ή ψευδώνυμη διεύθυνση (alias). ΠΡΟΣΟΧΗ! η εναλλακτική διεύθυνση λειτουργεί σαν ψευδώνυμο και μόνο και όχι σαν διαφορετικό γραμματοκιβώτιο.
 • Το γραμματοκιβώτιο του χρήστη είναι ένα και μοναδικό και εξυπηρετεί, τόσο την τη διεύθυνσή του στο κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όσο και τις ψευδώνυμες διευθύνσεις. Η αλληλογραφία που αποστέλλεται στη ψευδώνυμη διεύθυνση καταλήγει κανονικά στο γραμματοκιβώτιο.
 • Κατά τη σύνδεση του χρήστη στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει μόνο η διεύθυνση του κεντρικού συστήματος. Στην περίπτωση που έχουμε #Σύνδεση μέσω Εφαρμογής - Email Client, αυτή γίνεται ΜΟΝΟ για τη διεύθυνση του κεντρικού συστήματος και όχι για τις ψευδώνυμες διευθύνσεις.
 • Η αλληλογραφία που ήταν αποθηκευμένη στο εναλλακτικό σύστημα, μεταφέρεται στο κεντρικό σύστημα και διατηρείται η δομή που είχε, αποθηκεύεται δε σε ένα φάκελο με την ένδειξη "old-server" ή "old-server-2".

Για παράδειγμα, έστω ο χρήστης Dummy User που είχε τη διεύθυνση Dummy_User@campus.uoc.gr και μεταφέρεται στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου με όνομα dummyuser και νέα διεύθυνση dummyuser@uoc.gr . Αυτός έχει πια μόνο ένα πραγματικό γραμματοκιβώτιο που δέχεται την αλληλογραφία του, είτε έχει αποσταλεί στο dummyuser@uoc.gr είτε στο Dummy_User@campus.uoc.gr . Κατά τη λήψη μηνυμάτων, όλα συγκεντρώνονται στον ίδιο φάκελο Εισερχομένων/Inbox του λογαριασμού dummyuser@uoc.gr , τον οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης κατά τη σύνδεσή του με την υπηρεσία. Τα μηνύματα του Dummy_User@campus.uoc.gr που υπήρχαν στο εναλλακτικό σύστημα αλληλογραφίσε πριν τη μεταφορά, βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα φάκελο του νέου γραμματοκιβωτίου με σήμανση "old-server-2".

Σύνδεση μέσω Εφαρμογής - Email Client

Η σύνδεση μέσω εφαρμογής απαιτεί την εγκατάσταση της εφαρμογής σε έναν υπολογιστή. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να συνδέενται με περισσότερους από έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε ένα ή περισσότερα συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όμως για τη σύνδεση σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις.

Επίσης η σύνδεση μέσω εφαρμογής δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης της αλληλογραφίας στον τοπικό δίσκο του χρήστη, ώστε να είναι προσβάσιμη ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο.

Οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην εφαρμογή είναι:

 • Λογαριασμός αλληλογραφίας / Username : <username>@uoc.gr για το προσωπικό ή, αν πρόκειται για φοιτητή, όποια διεύθυνση έχει δοθεί από το Τμήμα του. Προσοχή! Απαιτείται η δήλωση ολόκληρης της διεύθυνηση, όχι μόνο του <username>
 • Εισερχόμενη Αλληλογραφία:
  • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας / Incoming Mail Server : imap.uoc.gr
  • Τύπος : IMAP
  • Θύρα/Port : 143
  • Ασφάλεια /Connection Security: SΤΑRΤTLS ή SSL/TLS
  • Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας/ Authentication Method: Κανονικός Κωδικός / Normal Password
 • Εξερχόμενη Αλληλογραφία:
  • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας / Outgoing Mail Server : mta.uoc.gr
  • Τύπος : SMTP
  • Θύρα/Port : 25 ή 587
  • Ασφάλεια /Connection Security: SΤΑRΤTLS ή SSL/TLS
  • Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας/ Authentication Method: Κανονικός Κωδικός / Normal Password

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις αναλυτικά για τις εφαρμογές:

Evolution

MacOS Mail

Outlook

Thunderbird

Windows Live Mail

.

Σύνδεση μέσω Διαδικτύου - WebMail

Χρησιμοποιώντας τη Διεπαφή Διαδικτύου - Web Mail οι χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να διαβάσουν και να στείλουν μηνύματα άμεσα, μέσω του διαδικτύου, όπου κι αν βρίσκονται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής HORDE, η οποία έχει παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Από το περιβάλλον της διαδικτυακής εφαρμογής είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη καθώς δεν απαιτείται άλλο λογισμικό παρά μόνο η χρήση φυλλομετριτή - browser. Αυτός ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για μετακινούμενους χρήστες.

Η εφαρμογή προσπελαύνεται στη διεύθυνση: https://mail.uoc.gr/horde Παρακάτω μπορείτε να βρείτε βασικές οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της διεπαφής:

Horde

Συχνές Ερωτήσεις - FAQs

Εάν δεν έχετε καλύφθεί ή η υπηρεσία Email δεν παρέχεται όπως περιγράφεται πιο πάνω, μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες με Συχνές Ερωτήσεις - FAQs.


Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλειοθήκη