Καταχώρηση στην Υπηρεσία Καταλόγου

Από wiki.datacenter.uoc.gr
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πρότυπο:Delete Η καταχώρηση χρηστών στην υπηρεσία καταλόγου γίνεται με την απόκτηση επίσημης σχέσης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Για το προσωπικό του Ιδρύματος τα στοιχεία καταχώρησης δίδονται από τα Γραφεία Προσωπικού.

Για τους φοιτητές τα στοιχεία δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων μέσω του Συστήματος των Γραμματειών.

Προσωπικά εργαλεία
Περιοχές ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλειοθήκη